Odkurzacz w wersji 13.2 wydany - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Odkurzacz w wersji 13.2 wydany

Aktualizacja wprowadza m.in.:

  • Nową zakładkę i funkcję "Optymalizacja", polegającą na optymalizacji autostartu aplikacji poprzez ich wyłączenie lub całkowite usunięcie z dysku;
    Optymalizacji można poddać autostart z harmonogramu, rejestru, dysku, konfiguracji i usług systemu. Aplikacje uważane za zbędne są oznaczane i opisywane na takiej samej zasadzie jak zbędne pliki i foldery poprzez dwukrotne kliknięcie na wybrany obiekt w celu otwarcia okna ze szczegółami. Aplikacje startujące z systemem oznaczone są ikoną świecącej żarówki, a wyłączone ze startu ikoną zgaszonej żarówki. Autostart jest monitorowany na bieżąco;
  • Usprawniono szybkość zapisu ustawień czyszczonych aplikacji w oknie "Zarządzanie czyszczeniem aplikacji";
  • Usprawniono interfejs okien "Informacje dodatkowe o pliku", "Informacje dodatkowe o folderze", "Informacje dodatkowe o autostarcie", "Edytor czyszczonego obiektu";
  • Naprawiono problem z połączeniem internetowym, jeśli użytkownik korzysta do łączenia się z Internetem za pomocą usługi "Neostrada";
  • Naprawiono wykrycie uruchomienia przeglądarki "Mozilla Firefox" i programu do poczty "Mozilla Thunderbird" przed rozpoczęciem wstępnego czyszczenia w "Czyszczenie aplikacji";
  • Naprawiono reakcję na rozpoczęcie kolejnej operacji dyskowej;
    W momencie włączenia opcji "Pozwól rozpocząć inne czynności, jeśli trwają operacje na dysku" zawsze pojawiał się komunikat o "Niedozwolonej czynności". Dodatkowe wyłączenie opcji "Pokaż komunikat o niedozwolonej czynności" pozwala wywoływać kolejne operacje dyskowe bez potwierdzeń ze strony użytkownika. Powyższe ustawienia są ignorowane przy zamykaniu Odkurzacza (komunikat pojawi się użytkownikowi, jeśli trwa operacja dyskowa);

Pełny wykaz poprawek dostępny w historii zmian. Aktualizacja jest wysoce zalecana i zostanie pobrana automatycznie przez Odkurzacz.

Jednocześnie z dniem 9 października została aktywowana automatyczna aktualizacja Odkurzacza z poprzedniej 12-tej wersji do najnowszej 13.2.