Odkurzacz w wersji 13.1 wydany - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Odkurzacz w wersji 13.1 wydany

Aktualizacja wprowadza m.in.:

  • naprawę procesu aktualizacji wewnętrznych składników programu,
  • naprawę błędu "Access Violation" lub "Invalid pointer operation", podczas przywracania plików z kopii bezpieczeństwa, gdy przywracany plik już istnieje i jest używany przez inną aplikację,
  • naprawę funkcjonowania przycisku "Zaznacz wszystko", jeśli na liście wpisów zaznaczono co najmniej jeden obiekt niesklasyfikowany w oknach "Wyszukiwanie zbędnych folderów" i "Wyszukiwanie zbędnych plików",
  • dodaje informacje o trwającym zadaniu w zakładce "Centrum akcji" w sekcji "Czyszczenie",
  • dodaje informacje o pozostałych dniach do kolejnego czyszczenia w zakładce "Centrum akcji" w sekcji "Czyszczenie",
  • dodaje możliwość przechodzenia w górę/dół po wpisach oraz zaznaczania/odznaczania tych wpisów w oknie "Wyszukiwanie zbędnych folderów" za pomocą okna "Informacje dodatkowe o folderze",
  • dodaje możliwość wypełnienia pól w oknie "Edytor czyszczonego obiektu" danymi z podświetlonego wpisu (zarządzanego przez program lub użytkownika) poprzez wywołanie przycisku "Dodaj nowy filtr" prawym klawiszem myszki,
  • dodaje zabezpieczenie, które sprawia, że przycisk "Zaznacz wszystko" zawsze odznacza obiekty niesklasyfikowane w oknach "Wyszukiwanie zbędnych folderów" i "Wyszukiwanie zbędnych plików".

Aktualizacja jest wysoce zalecana i zostanie pobrana automatycznie przez Odkurzacz w wersji minimum 13-tej.

Automatyczna aktualizacja z poprzedniej generacji, tj. 12.x, zostanie uaktywniona z początkiem sierpnia 2012.