Krytyczna autopoprawka nr1 do Odkurzacz 13.2 - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Krytyczna autopoprawka nr1 do Odkurzacz 13.2

Wydana została ważna autopoprawka nr1, aktualizująca Odkurzacza do wersji 13.2.0.1151. Z uwagi na miejsce wystąpienia błędu, poprawka nie może być automatycznie zainstalowana przez Odkurzacza. Osobom, którym po zainstalowaniu Odkurzacza w wersji 13.2.0.1143 (z 9 października 2012) występują problemy z uruchomieniem programu, zalecam ręczne pobranie wersji 13.2.0.1151 (z 10 października 2012) i jej zainstalowanie.

Poprawka wprowadza następującą zmianę:

  • Naprawiono błąd "Access Violation" podczas uruchamiania Odkurzacza przy wczytywaniu autostartu z usług systemu;
    Błąd powodował przerwanie dalszego wczytywania ustawień przy 50% i blokował korzystanie z Odkurzacza.