Automatyczna poprawka nr1 do Odkurzacz 13.0 - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Automatyczna poprawka nr1 do Odkurzacz 13.0

Wydana została automatyczna poprawka, aktualizująca Odkurzacza do wersji 13.0.1.916. Do jej zainstalowania nie są wymagane żadne działania ze strony użytkownika. Po pomyślnym zainstalowaniu poprawki, Odkurzacz zostanie uruchomiony ponownie.

Poprawka nr 1 wprowadza następujące zmiany:

  • naprawiono błąd "Access Violation" lub "Invalid pointer operation", podczas przywracania plików z kopii bezpieczeństwa, gdy przywracany plik już istnieje i jest używany przez inną aplikację,
  • poprawiono zbędne, ponowne pobieranie aktualizacji składników wewnętrznych; jeśli składniki aktualizacji nie zostały zainstalowane i pozostały na dysku w katalogu "..\Database\Update\", przy kolejnym wywołaniu sprawdzenia aktualizacji zostaną zainstalowane bez ponownego ich pobierania z serwerów,
  • poprawiono adresy kontaktowe do strony www.franmo.pl wywoływane w przeglądarce internetowej,
  • podczas wprowadzania nowego filtra w oknie "Zarządzanie czyszczeniem aplikacji" przyciskiem "Dodaj nowy filtr", istnieje możliwość wypełnienia pól w oknie "Edytor czyszczonego obiektu" danymi z podświetlonego wpisu (zarządzanego przez program lub użytkownika) poprzez wywołanie przycisku "Dodaj nowy filtr" prawym klawiszem myszki; w przypadku wywołania w/w przycisku lewym klawiszem myszki, pola nie zostaną wypełnione w oknie "Edytor czyszczonego obiektu",
  • usunięto ponowne uruchomienie Odkurzacza, po zainstalowaniu poprawki (samego siebie).