Wyrażenia regularne

Od czego chcesz zacząć?

Wstęp

Podstawową metodą budowania definicji zastosowaną w Odkurzaczu od wersji 13-tej są wyrażenia regularne zgodne z perlowską składnią (PCRE). Zaletami wyrażeń regularnych jest precyzyjne określenie definicji, szybkość i duże możliwości, czego nie można było uzyskać w poprzednich generacjach Odkurzacza.

Gdzie można stosować własne wyrażenia?

Jeśli wyrażenie zostało wprowadzone nieprawidłowo, użytkownik otrzyma komunikat "Błąd składni wyrażenia" zawierający dodatkowe informacje pomocne w lokalizacji problemu:

Uwaga, to może być niebezpieczne:

  • Przed zatwierdzeniem wyrażenia, zawsze należy sprawdzić jego poprawność w programach testujących wyrażenia regularne, aby uniknąć nieprzewidzianych efektów, nawet jeśli wyrażenie wygląda na poprawne.

Pomoce zewnętrzne związane z wyrażeniami regularnymi

Jeśli masz problemy z poprawnym zdefiniowaniem wyrażenia lub potrzebujesz podstawowej wiedzy na ten temat, odwiedź poniższe strony: