Oznaczenia stosowane w podręczniku pomocy

W tym podręczniku pomocy zastosowano następujące oznaczenia, pomocne w poruszaniu się po tematach.

1. Temat kategorii rozpoczyna poddział i jest wyróżniony następująco:

To jest przykładowy temat kategorii rozpoczynający poddział, zastosowany w tym podręczniku

2. W treści mogą pojawić się odnośniki do innych miejsc podręcznika pomocy i wyróżniane są jako hiperłącza. Pomagają w szybkim przejściu do konkretnego tematu w innej lokalizacji podręcznika.

3. Funkcje opisane są jako ciąg wyróżnionych "cytowanych" poleceń, stanowiących ich identyczne odwołanie w programie.

Przykładowo: W głównym oknie programu, w zakładce "Skanowanie", kliknij przycisk "Zarządzaj akceptacją typów obiektów". W otwartym oknie "Zarządzanie akceptacją typów obiektów" zaznacz pola wyboru przy obiektach, które mogą być brane pod uwagę przy skanowaniu i kliknij przycisk "Zastosuj".

4. Nazwy elementów interfejsu programu stosowane w podręczniku.

a) Polecenie "zakładka", odwołuje się do głównego okna programu, w którym zastosowano menu składające się z zakładek, takich jak "Centrum akcji", "Czyszczenie", itd. Polecenie to, stosuje się także w oknie "Ustawienia". Zakładki mają za zadanie przełączenie widoku stron w tym samym oknie.

Przykładowo: W głównym oknie wybierz zakładkę "Centrum akcji".

b) Polecenie "przycisk", jest stosowane głównie do wywołania innych poleceń, takich jak rozpoczęcie lub zakończenie czynności, otwarcie innego okna lub zastosowanie ustawień.

Przykładowo: W głównym oknie wybierz zakładkę "Czyszczenie", a następnie kliknij przycisk "Przeprowadź czyszczenie aplikacji". W oknie "Czyszczenie aplikacji", kliknij przycisk "Wykonaj ponowną detekcję aplikacji" i poczekaj na końcowy komunikat. Aby zmienić ustawienia czyszczenia, przejdź do zakładki "Czyszczenie", a następnie kliknij kolejno przyciski "1" i "Zarządzaj czyszczeniem aplikacji".

c) Polecenie "pole wyboru", jest stosowane do zaznaczania danego elementu. Pole odznaczone, uważane jest za pomijane. W większości przypadków, towarzyszący obok pola tekst staje się wyszarzony jeśli pole wyboru jest odznaczone.

Przykładowo: Zaznacz pole wyboru przy obiekcie "Kosz" znajdującym się na dysku C.

d) Polecenie "opcja", stosuje się głównie w oknie "Ustawienia". Opcja przełączona na czerwono jest uważana za wyłączoną. Opcja staje się wyszarzona, jeśli została wyłączona nadrzędna opcja.

Przykładowo: Przejdź do okna "Ustawienia", a następnie wybierz zakładkę "Automat". Włącz opcję "Natychmiast rozpocznij czynność z poziomu głównego okna" i wyłącz opcję "Po zakończeniu skanowania, zaznacz zbędne obiekty".

e) Polecenie "typ obiektu", stosuje się jako odwołanie do kategorii, do których Odkurzacz przyporządkowuje znalezione obiekty. Odkurzacz rozpoznaje 9 podstawowych typów obiektów. Dzięki temu możesz zorientować się, do jakiej kategorii znaleziony obiekt należy. Jest to pomocne także w celu wykluczenia określonych typów. Do podstawowych typów należą:

 • - internetowe
 • - tymczasowe
 • - raporty, dzienniki
 • - językowe
 • - kopie zmian w rejestrze
 • - kopie zmian w plikach
 • - informacyjne
 • - historii, aktywności
 • - multimedialne

A także dodatkowe typy specjalne:

 • - niecenzuralne (dotyczy tylko trybu skanowania "Cenzury")
 • - użytkownika (dotyczy tylko trybu skanowania "Użytkownika")
 • - niesklasyfikowane (nie rozpoznane przez Odkurzacz)
 • - zablokowane (jeśli obiekt jest aktualnie używany)

Przykładowo: W oknie "Wyszukiwanie zbędnych plików", kliknij przycisk zaznaczania pojedynczego , a następnie wybierz typ obiektu "Internetowe".

5. W treści podręcznika pomocy, pojawią się dodatkowo dwa rodzaje wstawek, które pełnią rolę ostrzegawczą lub informacyjną. Kolorystyczne oznaczenie poszczególnych wstawek, wyjaśniono poniżej:

Wstawka oznaczona kolorem czerwonego paska:

 • Zawiera ostrzeżenia, które pomagają unikać niebezpiecznych czynności lub konkretnych zdarzeń.

Wstawka oznaczona kolorem zielonego paska:

 • Zawiera informacje dodatkowe lub ciekawostki ułatwiające prace z programem.