Nowy Odkurzacz 14 już dostępny! - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Nowy Odkurzacz 14 już dostępny!

Dostępna jest aktualizacja Odkurzacza do wersji 14-tej. Z najważniejszych nowości wprowadza ona przede wszystkim:

 • Nową funkcję "Automatyczne czyszczenie", która pozwala na wywołanie po kolei wszystkich etapów czyszczenia bez dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika;

 • Inteligentne przypomnienie o zalecanych czyszczeniach przez "Monitor Czystości", który powiadomi użytkownika o potrzebie przeprowadzenia poszczególnych etapów czyszczenia odpowiednio później, w zależności od stopnia uzyskanego miejsca przy ostatnim czyszczeniu (im mniej uzyskano miejsca, tym do kolejnego przypomnienia o czyszczeniu upłynie więcej czasu). Dzięki temu, użytkownikowi nie jest narzucane czyszczenie, jeśli w praktyce zysk z czyszczenia jest znikomy;

 • Nowe kolorystyki towarzyszące komunikatom dialogowym, ułatwiające podjęcie decyzji także poprzez podpowiedzi wyboru przycisku zalecanej czynności;

 • Nowy sposób prezentacji postępu skanowania, czyszczenia oraz informowania użytkownika o oczekujących na usunięcie pozostałych zbędnych obiektach w oknach "Czyszczenie aplikacji", "Wyszukiwanie zbędnych folderów", "Wyszukiwanie zbędnych plików" i "Optymalizacja autostartu". Użytkownik jest na bieżąco informowany o potrzebie dokończenia lub zakończenia poszczególnych etapów czyszczenia;

 • Nowa wersja to także poprawiona czytelność interfejsu użytkownika, który został udoskonalony w stosunku do wersji 13-tej poprzez zastosowanie większej czcionki "Century Gothic";
 • Nowe intuicyjne okno "Ustawienia" z przewijaną listą opcji;

 

Aby poznać wszystkie możliwości nowego Odkurzacza, usprawniono polski podręcznik pomocy.

 

Pozostałe nowości

 • Nowy sposób prezentacji raportów z czyszczenia poprzez przebudowę do formatu HTML,
 • Grupowanie raportów z czyszczenia w oknie "Zarządzanie raportami" ze względu na wykonane operacje czyszczenia,
 • Możliwość zapamiętania położenia najważniejszych okien przy ich zamknięciu,
 • Przyśpieszono operację "Wyszukiwania zbędnych plików", jeśli w skanowanych lokalizacjach znajdowało tysiące zbędnych obiektów; im więcej zbędnych obiektów znaleziono na dysku, tym skanowanie jest szybsze w stosunku do wersji 13.5,
 • Naprawiono problem z zawieszaniem się aplikacji podczas operacji "Wyszukiwania zbędnych plików", jeśli w skanowanej pojedynczej lokalizacji znajduje się kilka tysięcy (min. 2000) zbędnych obiektów; zawieszenie następowało w momencie dodawania kolejnych tysięcy obiektów do listy wyników,
 • Naprawiono usuwanie ukrytych plików z katalogów przez funkcję "Czyszczenie aplikacji".

Pełny wykaz poprawek dostępny w historii zmian.

 

Uwagi

Instalator dokona automatycznej aktualizacji do nowej wersji. Nie ma potrzeby odinstalowania poprzedniej wersji, gdyż tym zajmuje się sam instalator, który zachowa ustawienia użytkownika.

Dostępna jest także przenośna wersja, przygotowana przez użytkownika Alvinek - BETA-Testera z forum programu Odkurzacz.

 

Od autora

Dziękuję ponownie wszystkim za wkład w zgłaszanie problemów i sugestii do programu, zespołowi BETA-Testerów i użytkowników z forum Odkurzacza oraz pozostałym fanom, m.in. ze strony Facebooka.

Dziękuję również za wsparcia od wielu osób, szczególnie tych, którzy pamiętają i wspierają wielokrotnie. Dzięki Wam mogę rozwijać Odkurzacz, udoskonalać go i utrzymywać serwery aktualizacji.

Wersja 14-ta jest kontynuacją opublikowanej w czerwcu 2012 roku wersji 13-tej, która przez ponad 3 lata, doczekała się wielu wydań usprawniających. Wielu uważało wersję 13-tą za pomyślną mimo specyficznej numeracji.

Tym razem przekazuję Wam wersję 14-tą, życząc przy tym bezproblemowego korzystania i zadowolenia.

Pozdrawiam
Maciej Opaliński - FranmoSoftware