Krytyczna autopoprawka nr1 do Odkurzacz 13.5 - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Krytyczna autopoprawka nr1 do Odkurzacz 13.5

Wydana została ważna autopoprawka nr1, aktualizująca Odkurzacza do wersji 13.5.1.1916.

Stwierdzono krytyczny błąd z wykrywaniem obiektów w oknie "Optymalizacja autostartu" dla "Autostart z dysku" w systemie "Windows 8.1". Na liście wyników znajdowały się foldery systemowe oznaczone jako zbędne. Usunięcie autostartu dla tych obiektów powodowało usunięcie katalogów z dysku takich jak "Program Files", "Windows", "RECYCLED" i innych zlokalizowanych na partycji systemowej. Problem występuje wyłącznie w "Windows 8.1" oraz przypuszczalnie w "Windows 8" (wydanie pierwsze).

Autopoprawka zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana przez Odkurzacz w wersji instalacyjnej 13.5. Z uwagi na niedawno wydaną aktualizację bazy, Odkurzacz sprawdzi dostępność aktualizacji w ciągu kilku dni. Aby wywołać pobranie autopoprawki natychmiast, należy przejść do zakładki "Aktualizacja" i kliknąć przycisk "Rozpocznij aktualizację". Poprawka zostanie pobrana, ale zainstalowana wyłącznie po zakończeniu pracy z Odkurzaczem. Dopiero kolejne uruchomienie Odkurzacza będzie pracować już na w/w wersji.

Aby sprawdzić posiadaną wersję, w głównym oknie należy kliknąć napis "Odkurzacz 13". W oknie "Informacje" widnieć powinna wersja 13.5.1.1916 lub nowsza.

Podziękowania dla użytkownika Sherlock za zlokalizowanie błędu.