Odkurzacz w wersji 13.5 wydany - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Odkurzacz w wersji 13.5 wydany

Odkurzacz w wersji 13.5 jest już dostępny. Największą nowością jest możliwość wykluczania obiektów z autostartu. Zdarzało się, iż pomimo tego, że Odkurzacz proponował do wyłączenia zbędny obiekt z autostartu, użytkownik mimo tego chciał go pozostawić włączony. Z tego powodu, Odkurzacz za każdym razem przypominał o niedokończeniu optymalizacji autostartu. A więc to użytkownik także i tu zdecyduje, co chce usunąć lub pominąć z czyszczenia.

Z pozostałych nowości rozbudowano konfigurowanie "Monitora Czystości" o możliwość ustalenia, które etapy czyszczenia mogą być monitorowane przy starcie systemu Windows, a także dodano opcję odłożenia wykonania zalecanych czynności w oknie "Monitora czystości" na później. Usprawniono pomoc dla użytkownika w ten sposób, iż po wciśnięciu przycisku "F1" w Odkurzaczu nastąpi otwarcie podręcznika pomocy na konkretnym temacie związanym z aktualnie otwartym oknem. Jeśli użytkownik pominął zainstalowanie podręcznika pomocy, otwarta zostanie jego wersja internetowa w przeglądarce. Zzmieniono dźwięki towarzyszące pracy z Odkurzaczem, a także przeorganizowano "Tryb użytkownika" z okna "Zarządzanie trybem skanowania". "Tryb użytkownika" posiada teraz odrębny sposób wyszukiwania zdefiniowanych wcześniej obiektów, a znalezione pliki w oknie "Wyszukiwanie zbędnych plików" będą oznaczone ikoną użytkownika.

Odkurzacz zostanie zaktualizowany automatycznie do nowej wersji. Jeśli występują problemy z aktualizacją, należy pobrać instalator ręcznie i zainstalować bezpośrednio na posiadaną wersję bez odinstalowania już istniejącej.

Pełny wykaz poprawek dostępny w historii zmian.