Zapowiedź nowości w Odkurzaczu 13.5 - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Zapowiedź nowości w Odkurzaczu 13.5

W nadchodzącej wersji Odkurzacza 13.5 pojawi się możliwość wykluczania obiektów z autostartu, to znaczy tych obiektów, których użytkownik nie chce wyłączać ze startu z systemem Windows i jednocześnie otrzymywać powiadomień od Odkurzacza o aktywnym zbędnym obiekcie w autostarcie. Dodano także oznaczanie obiektów autostartu, które odwołują się do nieistniejących już plików, jako zbędne.

Rozbudowano konfigurowanie "Monitora Czystości" o możliwość ustalenia, które etapy czyszczenia mogą być monitorowane przy starcie systemu Windows, a także dodano opcję odłożenia wykonania zalecanych czynności w oknie "Monitora czystości" na później (odroczenie przypomnienia nastąpi do 4-tego uruchomienia systemu Windows).

Usprawniono pomoc dla użytkownika w ten sposób, iż po wciśnięciu przycisku "F1" w Odkurzaczu nastąpi otwarcie podręcznika pomocy na konkretnym temacie związanym z aktualnie otwartym oknem. Jeśli użytkownik pominął zainstalowanie podręcznika pomocy, otwarta zostanie jego wersja internetowa w przeglądarce.

Z pozostałych usprawnień, zmieniono dźwięki towarzyszące pracy z Odkurzaczem, a także przeorganizowano "Tryb użytkownika" z okna "Zarządzanie trybem skanowania". "Tryb użytkownika" posiada teraz odrębny sposób wyszukiwania zdefiniowanych wcześniej obiektów, a znalezione pliki w oknie "Wyszukiwanie zbędnych plików" będą oznaczone ikoną użytkownika.

Pełna lista wprowadzonych zmian dostępna na forum Odkurzacza.

Przewidywany termin wydania wersji 13.5 to 28 czerwca 2014.