Odkurzacz w wersji 13.4 wydany - Odkurzacz - odzyskaj przestrzeń. Oficjalna strona programu.

Odkurzacz w wersji 13.4 wydany

Ze względu na problem w aktualizacji Odkurzacza, przyśpieszono wydanie wersji 13.4 z mniejszą niż zakładano ilością nowości. Aktualizacja jest krytyczna i nie może zostać automatycznie pobrana przez Odkurzacz tak jak to miało miejsce do tej pory. W związku z powyższym, należy samodzielnie dokonać pobrania instalatora.

Aktualizacja wprowadza m.in.:

  • Dodano zamykanie procesów podczas wyłączania lub usuwania obiektów z autostartu w oknie "Optymalizacja autostartu"; procesy są ponownie uruchamiane podczas włączania obiektów z autostartu; dzięki temu, system Windows nie musi być ponownie uruchamiany, aby zmiany zostały zauważone przez użytkownika komputera.
  • Naprawiono problem z połączeniem Odkurzacza z internetem, podczas sprawdzania dostępności aktualizacji składników,
  • Naprawiono możliwość wystąpienia błędu "Access Violation" w zakładce "Przywracanie" dla przycisków "Zarządzaj kopiami bezpieczeństwa", "Lokalizacja kopii bezpieczeństwa" i "Konfiguruj opcje kopii bezpieczeństwa",
  • Naprawiono możliwość wystąpienia komunikatu "Zbyt mało miejsca na dysku, aby utworzyć kopię bezpieczeństwa", mimo wystarczającej przestrzeni na wybranej partycji.

Pełny wykaz poprawek dostępny w historii zmian.